top of page

privacy policy

Studio Framed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn om onze dienstverlening aan jou te kunnen uitvoeren. Wij respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens worden in geen enkel geval verkocht of beschikbaar gesteld aan derden voor doeleinden anders dan het uitvoeren van onze dienstverlening.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-01-2023.

Contactgegevens

Studio Framed

Michelle van den Berg

info@studioframed.nl
www.studioframed.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Studio Framed verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de site:

voor- en achternaam;

adresgegevens;

telefoonnummer;

e-mailadres;

bankrekeningnummer;

gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Ook verwerken wij de gegevens van de ontvangers van Studio Framed zoals jij die opgeeft:

bedrijfsnaam;

voor- en achternaam;

adresgegevens.

Doel van de gegevensverwerking

Studio Framed verwerkt jouw persoonsgegevens:

voor het afhandelen van jouw betaling;

voor het bezorgen van de bestelde producten bij de beoogde ontvanger(s);

om je te kunnen e-mailen of bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

om je te informeren over onze nieuwe producten en diensten;

voor het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Framed hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens die jij opgeeft in de webshop of die wij namens jou invoeren in de webshop. Documenten met persoonsgegevens die jij ons op andere wijze verstrekt worden verwijderd binnen één maand na volledige afronding van de dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Framed deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Studio Framed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies die wij gebruiken

Studio Framed gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Framed en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studioframed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Persoonsgegevens beveiligen

Studio Framed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@studioframed.nl.

bottom of page